ஆடவருக்கான ஐ.சி.சி. தரவரிசையில் இலங்கை வீரர்கள் முன்னேற்றம் !!

பங்களாதேஷ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் சிறப்பாக விளையாடிய இலங்கை அணியின் வீரர்கள் ஆடவருக்கான ஐ.சி.சி. தரவரிசையில் முன்னேறியுள்ளனர்.

இலங்கை அணியின் சகலதுறை வீரரான கமிந்து மெண்டிஸ், ஏஞ்சலோ மத்யூஸ் ஆகியோர் ஐசிசி ஆடவர் டெஸ்ட் வீரர் தரவரிசையில் முன்னேறியுள்ளனர்.

அதன்படி இரண்டு சதங்களை அடித்த மத்திய வரிசை துடுப்பாட்ட வீரர் கமிந்து மெண்டிஸ், 18 இடங்கள் முன்னேறி 46வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

பங்களாதேஷ் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் பந்து வீச்சில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அவர் ஐசிசி டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர் தரவரிசையில் 177வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

இதற்கிடையில், இலங்கை அணியின் முன்னாள் தலைவர் ஏஞ்சலோ மத்யூஸ் துடுப்பாட்ட தரவரிசையில் இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி 25 வது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

இந்த போட்டியில் தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய குசல் மெண்டிஸ் 3 இடங்கள் முன்னேறி 52வது இடத்திற்கு வந்துள்ளார்.

பந்துவீச்சு தரவரிசையில் அசித பெர்னாண்டோ 7 இடங்கள் முன்னேறி 27வது இடத்திற்கும் விஷ்வ பெர்னாண்டோ 43 வது இடத்தில் இருந்து 41 வது இடத்திற்கும் லஹிரு குமார 46 வது இடத்தில் இருந்து 44 வது இடத்திற்கும் முன்னேறியுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *