கோழி இறைச்சியின் விலை குறைந்தது !

பண்டிகை காலத்தின் போது அதிகவிலையில் விற்பனை செய்யப்பட்ட கோழி இறைச்சியின் விலைகள் தற்போது சற்று குறைந்துள்ளன.

நாரஹேன்பிட்டி பொருளாதார மத்திய நிலையத்தில் ஒரு கிலோ கோழியின் சில்லறை விலை 1,260 ஆக பதிவாகியுள்ளது.

பண்டிகை காலத்தின் போது 1300 ரூபாய்க்கும் மேல் விற்பனை செய்யப்பட்ட கோழி இறைச்சியின் விலை 100 ரூபாயால் குரைந்துள்ளது என வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

தோல் நீக்கிய கோழி இறைச்சியின் விலை 1,190 ஆகவும் ஒரு கிலோ கறி கோழியின் விலை 990 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *