பெண்கள் தனியாகப் பயணிப்பதற்கான சிறந்த இடங்களில் இலங்கை முதலிடத்தில்

உலகிலேயே பெண்கள் தனியாக பயணம் செய்ய சிறந்த நாடுகளின் பட்டியலில் இலங்கை முதலாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது.

உலகம் முழுவதும் பெண்கள் தனியாக பயணம் செய்வதை வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வின் முடிவை வைத்து பிரித்தானிய பத்திரிகை இந்த விடயத்தை அறிவித்துள்ளது.

குறிப்பாக பெண்கள் டைவிங் செய்வதற்கான சிறந்த இடங்கள் இலங்கையில் இருப்பதாகவும் அந்த செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *