82வது வயதில் காலமானார் நமீபிய ஜனாதிபதி

CBC TAMIL NEWS : நமீபிய ஜனாதிபதி ஹேஜ் கீங்கோப் தனது 82வது வயதில் காலமானார் என நமீபிய ஜனாதிபதி அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது.

மூன்று வாரங்களாக புற்றுநோய்க்கு சிகிச்சை பெற்றுவந்த அவர் இன்று உயிரிழந்துள்ளார் என நமீபிய ஜனாதிபதி அலுவலகம் அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *