மத்திய வங்கி வெளியிட்ட இன்றைய (24) நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி டொலரின் விற்பனை விலை 364.35 ரூபாயாக பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை ரூபாய்க்கு நிகரான டொலரின் கொள்வனவு விலை 354.40 என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

இதேவேளை ஸ்ட்ரேலிங் பவுண்ட் ஒன்றின் கொள்விலை 443.50 ரூபாயாகவும் விற்பனை விலை 458.87 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

ரூபாய்க்கு நிகரான ஈரோ ஒன்றின் கொள்விலை 378.85 ரூபாயாகவும் விற்பனை விலை 389.64 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

நேற்றைவிட இன்று ரூபாய்க்கு நிகரான அனைத்து வெளிநாட்டு நாணயத்தின் பெறுமதியும் சுமார் 10 சதங்கள் அதிகரித்துள்ளதை அவதானிக்க முடிந்துள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap