ரூபாய்க்கு நிகரான வெளிநாட்டு நாணயங்களின் பெறுமதி உள்ளடக்கிய இன்றைய நாணய மாற்று விகிதத்தை இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்விலை 355.29 ரூபாயாகவும் விற்பனை விலை 365.26 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இதேவேளை ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் ஒன்றின் கொள்விலை 442.16 ரூபாயாகவும் விற்பனை விலை 457.62 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் யூரோ ஒன்றின் கொள்விலை 381.85 ஆகவும் விற்பனை விலை 392.68 ஆகவும் பதிவாகியுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap