பொது இடங்களுக்கு செல்பவர்கள் முழுமையாக தடுப்பூசி செலுத்தியிருக்க வேண்டும் என கட்டாயப்படுத்தி வெளியாக்கப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தல் மீளப்பெறப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை அரசாங்கம் முன்னர் வர்த்தமானியை வெளியிட்டு பொது இடங்களுக்குள் நுழையும் போது தடுப்பூசி அட்டையை பொதுமக்களுக்கு கட்டாயமாக்கியது.

அதன்படி, 2022 ஏப்ரல் 30 முதல் பொது இடங்களுக்கு செல்லும்போது தடுப்பூசி கட்டாயம் என தெரிவித்து முன்னதாக வர்த்தமானி அறிவித்தல் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap