உடன் அமுலுக்கு வரும் வகையில் கோதுமை மாவின் விலை 40 ரூபாயினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரீமா நிறுவனத்தினால் இன்று வியாழக்கிழமை வெளியிடப்படடுள்ள அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை கடந்த மாதம் கோதுமை மாவின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap