எதிர்வரும் சில தினங்களில் பால்மாவின் விலை மீண்டும் அதிகரிக்கப்படுவதை தவிர்க்க முடியாது என பால்மா இறக்குமதி நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

அண்மையில் இடம்பெற்ற வரி அதிகரிப்பினால் இவ்விலை அதிகரிப்பு இடம்பெறும் என பால்மா இறக்குமதி நிறுவனங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

தற்போது இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 400 கிராம் பால்மாவின் விலை1020 ரூபாயாகவும், 01 கிலோ பால்மாவின் விலை 2545 ரூபாயாகவும் விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap