நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வன்முறையாக மாறிய போராட்டங்களில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் 71 பேரின் வீடுகள் மற்றும் சொத்துக்கள் அழிக்கப்பட்டன.

சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு புதிய வீடுகளை வழங்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

நாடாளுமன்றத்தின் தலையீட்டின் ஊடாக பாதிக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விரைவில் வீடுகளை வழங்குவதற்கு தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, தலவத்தகொடை நகர அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு சொந்தமான காணியில் 100க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளன.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap