நாடளாவிய ரீதியில் ஜூன் 2 மற்றும் 3 ஆம் திகதிகளில் மின்வெட்டு ஒரு மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap