2022 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 9 அன்று வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானியின் மூலம் 369 பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளை அரசாங்கம் தளர்த்தியுள்ளது.

நிதி, பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சர் என்ற வகையில் பிரதமரால் வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பில் இவ்விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொருந்தக்கூடிய விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டு உரிமம் இல்லாமல் அந்த பொருட்களை இறக்குமதி செய்யலாம் என நிதி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

விசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பை வெளியிட்டு, இன்று முதல் முதல் குறித்த பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

எவ்வாறாயினும் இறக்குமதியின் போது அவற்றின் தேவையை கருத்திற்கொண்டு அந்நிய செலாவணியை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap