இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் இன்று (26) அதிகாலை 2.00 மணி முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் எரிபொருள் விலையை அதிகரித்துள்ளது.

இதன்படி 92 ஒக்டேன் பெட்ரோல் லீற்றர் ஒன்றின் விலை 50 ரூபாயினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் புதிய விலை 470 ரூபாயாக உயர்ந்துள்ளது.

அத்துடன், 95 ஒக்டேன் பெட்ரோல் லீற்றர் ஒன்றின் விலை 100 ரூபாயினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் லீற்றர் ஒன்றின் புதிய விலை 550 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் ஓட்டோ டீசல் 60 ரூபாயினால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் புதிய விலை 460 ரூபாவாகும். சூப்பர் டீசல் 75 ரூபாயினால் உயர்ந்து 520 ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் அறிவித்துள்ள விலை அதிகரிப்புக்கு நிகராக ஐ.ஓ.சி. நிறுவனமும் எரிபொருளின் விலையை அதிகரித்துள்ளது.

அதன்படி 92 ஒக்டேன் பெட்ரோல் 470 ரூபாயாகவும் 95 ஒக்டேன் பெட்ரோல் 550 ரூபாயாகவும் டீசல் 460 ரூபாயாகவும் சூப்பர் டீசல் 520 ரூபாயாகவும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap