வரலாற்றில் முதல் தடவையாக இலங்கை ரூபாய்க்கு நிகரான அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 350 ரூபாயை கடந்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 350 ரூபா 49 சதங்களாகும்.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap