ஒரு வருட காலத்திற்கு தாய்லாந்தின் சியாம் நிறுவனத்திடமிருந்து எரிவாயுவை கொள்வனவு செய்ய அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.

வருடாந்த எரிவாயு தேவையில் 70% ஐ ஓமான் நாட்டில் இருந்து இறக்குமதி செய்வதைவிட 9 டொலர் குறைவாக இங்கிருந்து செய்யமுடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒரு மெட்ரிக் தொன் எரிவாயு 95 டொலர் என தாய்லாந்தில் இருந்து வருடத்திற்கு 300,000 மெட்ரிக் தொன் எரிவாயுவை கொள்வனவு செய்யவுள்ளதாக லிட்ரோ நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தது.

முன்னர் ஓமானில் இருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ஒரு மெட்ரிக் தொன் எரிவாயுவிற்கு 105 டொலர் செலவாவதாக லிட்ரோ நிறுவனம் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap