2022 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 2 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை பொது விடுமுறை தினமாக பொது நிர்வாக அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

மே முதலாம் திகதி சர்வதேச தொழிலாளர் தினத்தை முன்னிட்டு, மறு தினம் பொது விடுமுறையாக அறிவிக்க அரசாங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap