சுகாதார அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளம் தமிழீழ சைபர் படை என அடையாளப்படுத்தும் குழுவினால் ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் ஹேக்டிவிஸ்ட் குழுவான அநாமதேயரால் தொடங்கப்பட்ட #OpSriLanka சைபர் தாக்குதல் தொடர் காரணமாக பல இணையதளங்கள் பாதிக்கப்பட்டன.

இலங்கை பொலிஸாரின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளமும் இந்தக் குழுவினால் இலக்கு வைக்கப்பட்டது.

அதன்படி கடந்த காலங்களில் http://gov.lk, http://police.gov.lk, http://ratnapura.mc.gov.lk, http://Immigration.gov.lk மற்றும் பல இணையத்தளங்கள் இலக்கு வைக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில் சுகாதார அமைச்சின் உத்தியோகபூர்வ இணையத்தளத்தின் மீது சைபர் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap