போராட்டக்களத்திற்கு வந்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச உள்ளிட்டவர்கள் அடித்து விரட்டப்பட்டுள்ளனர்.

போராட்டக்களத்திற்கு வந்த எதிர்க்கட்சி தலைவர் சஜித் பிரேமதாச உள்ளிட்டவர்கள் அடித்து விரட்டப்பட்டுள்ளனர்.

எரான் விக்ரமரத்ன உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினர் காலி முகத்திடலுக்கு வருகை தந்த நிலையில் கோகோம்கோட்டா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களினால் அடித்து விரட்டப்பட்டனர்.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap