ரூபாய்க்கு நிகரான வெளிநாட்டு நாணயங்களின் பெறுமதி உள்ளடக்கிய இன்றைய நாணய மாற்று விகிதத்தை இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ளது.

அதன்படி அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 368.90 ரூபாயாகவும் கொள்விலை 358.53 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

மேலும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட்ஸ் ஒன்றின் விற்பனை விலை 445.24 ரூபாயாகவும் கொள்விலை 428.26 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

யூரோ ஒன்றின் கொள்விலை 364.85 ரூபாயாகவும் விற்பனை விலை 379.31 ரூபாயாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

By EDITOR

Leave a Reply

Share via
Copy link
Powered by Social Snap